Halm värmer husen

Halmeldning har fått ett ökat intresse i jakten
på billigare energiråvaror. Vad ska man tänka
på och hur ser en relativt ny ägare av en halm-anläggning på arbetet med att elda fastbränsle.
chevron-down