Halmbehandling och tunning av timotej med glyfosat.

Ett försök visade att tunning av timotej med Roundup efter första fröskörden gav stora merskördar i andraårsvallen. Störst merskörd av tunningen uppnåddes där man tog bort fröhalmen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down