Hälsofarlig olivrestolja spåras

Livsmedelsverket ska spåra eventuella hälsofarliga olivrestoljor i storstadsområdena efter larm om höga halter i flera europeiska länder.
Oljorna kan innehålla cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som hittats i olivrestoljor i Spanien, Tyskland och Norge. (Från LAND 31 aug 2001)
chevron-down