Handel med rapsfrö - en omvärldsberoende affär

Rapsfrö är en bulkvara som är ganska enkel att handla med. Men möjligheten att ersätta rapsolja med olja från andra oljeväxter gör handeln både dynamisk och komplex. Prisdrivet den senaste 10-årsperioden kommer dels från energimarknaden, men också från en växande medelklass i Asien som spenderar mer pengar på mat.
chevron-down