Handlingsberedskap behövs i oförutsägbara tider

Vi måste tänka på vad vi har att vänta och förbereda oss. Vad blir kommande
villkor för vår odling?

chevron-down