Här är det odlarerfarenheten som talar

Vid det skånska frömötet fick deltagarna tillfälle att diskutera både skördeteknik, nytt betalningssystem, certifieringsfrågor och ekofrö.
chevron-down