Heltäckande på Hedåker

Höstraps, ängssvingel, frömarknad, biologisk mångfald, N-optimum, fasta körspår och vetepris vid skörd. Odlardagen var heltäckande för de 200 deltagare som slöt upp på Hedåkers Säteri i slutet av maj. Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare tillsammans med Spannmålsodlarna i Västra Sverige arrangerade Odlardagen som gav både inspiration och mersmak.
chevron-down