Historiskt oljeväxtår

Många oljeväxtodlare belönades med goda skördar i både höst- och våroljeväxter. Men vägen dit kantades av varierande väder och nyckfulla skadeangrepp. Höstrapsarealen var den största på många år och medelskörden den högsta någonsin! Våroljeväxterna däremot
har nästan utraderats från odlingslandskapet, men för dessa ser det betydligt positivare ut inför 2016.
chevron-down