Hjularöd utvecklar fröodlingen

För Henrik Negendanck är fröodlingen helt central i växtodlingen på Hjularöd i Skåne. Han är ensam i Sverige just nu att odla rörflen och är en av uppstartarna av fröodling av lusern för skörd 2018. Signum för fröodlingen är att den med Henriks drivande kraft utvecklas med många tester, experiment och försök. Allt för att stärka odlingen som den viktigaste och mest inspirerande på Hjularöds 550 hektar.
chevron-down