Hög oljehalt accelererar vårrapspriset

Vårraps blir extra lönsam för den som lyckas med hög oljehalt i grödan. Var återhållsam med kvävegödslingen för att toppa vårrapskalkylen. Som grundstenar i botten ligger en hög utsädesmängd och vältajmad ogräsbekämpning.
chevron-down