Hög oljeväxtskörd i söder
men besvikelse i Mellansverige

Årets skörduppskattning visar på relativt stora skördevariationer mellan områdena.
chevron-down