Hög skörd utan svampangrepp

För att nå en hög avkastningsnivå i höstoljeväxterna är ett friskt bestånd nödvändigt. Försöken har visat att det inte är aktuellt att svampbekämpa varje år, men hur gör vi en bra riskbedömning?
chevron-down