Höga merskördar för svampbehandling 2017 och nytt på G 2018

Svampbekämpning var i medeltal en ovanligt lönsam insats 2017. Nettot blev i snitt ca 500 kronor per hektar. Inför 2018 är flera nya spännande produkter på gång i oljeväxterna.
chevron-down