Högre inblandning på G

Nya regler om högre inblandning av biodiesel i fossil diesel är på gång. Men även utan dessa kommer RME att vara det största biodrivmedlet för dieselmotorer i Sverige framöver. De största volymerna går till låginblandning medan den tunga trafiken använder mer 100-procentig RME.
chevron-down