Högre N-optimum i höstraps

Nyare försök med kvävegödsling till höstraps visar högre kväveoptimum än vi hittills har rekommenderat, så det finns anledning att skruva upp kvävegivorna en aning. Men högre än 150 kilo per hektar på våren behöver man inte gå i normalfallet. Höjs N-givan kraftigt sjunker både oljehalten och fröpriset.
chevron-down