Högre nivå med NPK

Råfettskörden stiger och skördevärdet når upp till en högre nivå med NPK i form av YaraMila Raps på hösten i stället för bara Sulfan. N-upptaget på hösten blir också större vilket öppnar för lägre vårkvävegiva. Dessutom förbättras övervintringen när höstrapsen får hela bredden av växtnäring vilket kanske är det tyngsta argumentet för att satsa på skräddarsydd växtnäring till höstraps.
chevron-down