Högst skörd i ogräsbekämpad höstraps

Ogräsbekämpning är ett viktigt inslag för att få höstrapsen väl etablerad inför vintern. Plöjningsfri odling vinner terräng och ställer andra krav på bekämpningsteknik jämfört med traditionell odling.
chevron-down