Höjt pH ökar fröskörden

Fröskörden ökar med ungefär 200 kilo per hektar om pH-värdet ökar med en halv enhet. Det visar en bearbetning av ett stort antal kalkningsförsök utförda vid SLU, Institutionen för mark och miljö. 200 kilo frö betyder ca 700 kronor per hektar i bruttointäkter vilket sannolikt gör kalkning till en lönsam åtgärd i oljeväxter
och i hela växtföljden.
chevron-down