Hopp om dispens för rapsbaggmedel

(LAND Lantbruk tors 27 dec 2001)


Allt fler rapsbaggar skakar av sig pyretroidduschen. Resistensproblemet ökade under fjolåret, enligt Växtskyddscentralen i Linköping.


Problemet med i vissa fall närmast verkningslösa bekämpningar uppdagades på allvar i västra Östergötland försommaren 2000. Resistensen där har ökat och är på väg att spridas till andra områden. Men praktiska erfarenheter liksom försöksresultat visat att resistensen ännu inte gått lika långt i Svealand som i Östergötland, enligt växtskyddskonsulenterna Göran Gustafsson och Alf Djurberg.


Kemikalieinspektionen gav i fjol dispens för fenitrotion-preparat där de moderna pyretroiderna inte bet på rapsbaggarna. Dispensen var ettårig. Några beslut som talar om vad som kommer att gälla i år finns ännu inte. Men Alf Djurberg hyser gott hopp om att Sumithion (fenitrotionpreparatet som nyttjades i fjol) kan få användas också i år.


Två skäl anser han talar för antingen förnyad dispens eller godkännande. Kemikalieinspektionens dispens var kopplad till resthaltsanalyser av fenitrotionet. Sådana var det nämligen klent med för de pensionerade preparaten.


Analyserna har, enligt Alf Djurberg, inte avslöjat något alarmerande. Inte heller har rapporterats att jordbruket skulle hanterat de mycket biskadliga preparaten ovarsamt.

chevron-down