Höst- och vårgödsling av rödsvingel

13 försök visade att en kvävestrategi i rödsvingel med 50 kg/ha N höst + 75 kg/ha N tidig vår + 25 kg/ha N sen vår gav högst skörd i andra och tredjeårsvallar. I förstaårsvallarna fanns det inget behov av kväve sen vår.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down