Höst- och vårgödsling av timotej insåningsåret och första fröskördeår

11 försök med olika kvävestrategier i Grindstad timotej insåningsåret och första fröåret visade att man alltid bör gödsla timotejinsådden direkt efter skörd av skyddsgrödan. Ju svagare insådden var desto större behov av kväve på hösten. Försöken visade också att Grindstad timotej ska gödslas vid tillväxtstart på våren.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down