Höstbehandling av ängssvingel.

Sex försök i två försöksserier med halmbehandling av fröhalmen i ängssvingel visar att hackning eller bränning av fröhalmen är ett bra alternativ till borttagning av halmen. Vid hackning av halmen måste stubben dock vara låg och halmspridningen jämn.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down