Höstbehandling av rödsvingel

Två försök i rödsvingel (grönytesorten Klett) viste att den bästa höstbehandlingen var att ta bort fröhalmen direkt efter skörd och putsa stubb mm ca 15 september. Det putsade växtmaterialet bör bortföras. Bränning eller putsning av rödsvingeln på våren gav katastrofalt låga skördar.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down