Höstbehandling av timotej

Nio försök i två försöksserier med halmbehandling av fröhalmen i timotej viste tydligt att man bör göra annat och mer än att bara ta bort fröhalmen. Bäst resultat uppnåddes vid en extra putsning av halm/stubb med en trädesputsare eller bränning av halm/stubb på hösten. Hackning av fröhalmen gav bra resultat jämfört med borttagning i båda försöksserierna.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down