Höstbehandling i rödsvingel

Danska försök viste att bränning av fröhalmen är den bästa höstbehandlingen inför andra års skörd av rödsvingel. En kraftig putsning är dock ett bra alternativ. Både bränning och putsning måste genomföras så snabbt som möjligt efter fröskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down