Höstbehandling i rödsvingel

Äldre danska försök viste att skyddsgrödans halm bör bortföras vid odling av rödsvingel. 18 äldre svenska försök viste att höstbehandling efter första fröskörd ger stora merskördar i rödsvingel. Den bästa strategin varierar beroende av sorttyp.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down