Höstbehandling och höstgödsling i engelskt rajgräs

Tre försök i engelskt rajgräs visade att höstgödsling efter första årets fröskörd inte påverkade fröskörden i andraårsvallen. Skörda förstaårsvallen med låg stubb och ta bort fröhalmen så fort som möjligt om du tänker skörda frövallen två år.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down