Höstbekämpning - nyttig för hela växtföljden

Passa på att få bukt på gräsogräs i höstoljeväxterna genom att ogräsbekämpa redan på hösten. Det har man igen senare i växtföljden.
chevron-down