Höstens flytgödsel gör sig bäst i höstraps

Höstraps dammsuger jorden på kväve på hösten. Det är en suverän egenskap som gynnar både ekonomi och miljö. Extra påtaglig är egenskapen vid stallgödselspridning där regelverket numera har minst restriktioner i höstraps och vall. Det finns all anledning att öka rapsodlingen och samarbeta kring gödseln med lantbrukarkollegor.
chevron-down