Höstens viktigaste broschyr

Flera goda skäl för att odla höstoljeväxter går att finna i en broschyr utgiven av Svensk Raps AB. Även sortvalet redovisas.
chevron-down