Höstoljeväxter på nordlig breddgrad.

I Dalarna ser ett övervintringstest med höstraps och höstrybs lovande ut våren 2004.
chevron-down