Höstraps – det möjligas konst

Det är på hösten som höstrapsskörden grundas. Det krävs påpasslighet i några grundläggande moment för att lyckas. Går allt vägen är resten av odlingsåret mer eller mindre en transportsträcka mot blommandegyllengula fält med bra ekonomi i bagaget.
chevron-down