Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid, 2007, rådata

chevron-down