Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid, rådata 2005

chevron-down