Höstraps i dur –lin i moll

Höstrapsen hektaravkastning 2012 var den största någonsin. Lägg därtill bra pris och höga oljehalter så landade odlingsgrenen på rekordnivå. Våroljeväxterna kunde däremot inte hänga med i avkastningsracet. Än värre var det för stora delar av linodlingen som hade att brottas med ett ihärdigt regnande.
chevron-down