Höstraps i Mellansverige -
Inverkan av såtid och ogräsbekämpning på
övervintring, skörd och kvävehushållning

Syftet med studien var att belysa vilken höstutveckling som är nödvändig för höstraps i Mellansverige
för att uppnå bästa övervintring och optimal avkastning. Målet var att visa samspel mellan och betydelse av såtidpunkt och ogräsbekämpningsstrategi för övervintring och skörd av höstraps. Försöken genomfördes också för att belysa höstrapsens kväveupptagningsförmåga på hösten i relation till såtidpunkt och plantutveckling samt odlingens inverkan på kväveutlakningsrisken.
(500 kB fil)
chevron-down