Höstraps i mellansverige: såtid och ogräsbekämpning. 1997-1998.

Ogräsbekämpning på hösten och inverkan av olika
såtider på höstrapsens övervintring studerades i försöksserien
OS5-200 för andra året i rad. Höstrapsens
kväveupptagande förmåga och såtidens inverkan på
denna undersöktes också i dessa försök som har
legat i Mellansverige och kommer att genomföras ett
år till under säsongen 1998/99.
chevron-down