Höstraps i samodlingssällskap gav både plus och minus

Samodling av baljväxter med höstraps kan ge både för- och nackdelar visade ett orienterande försök på SLU Alnarp som skördades 2020. Angreppen av rapsjordloppa mildrades och kvävegivan kunde sänkas med bibehållen skördenivå i sällskap med frostkänsliga kompanjoner. Men vintertålig baljväxtpartner kan bli dominant och stjäla rapsskörd.
chevron-down