Höstraps i Uppland – hur går det?

Genom de nya hybridsorterna har höstrapsodling
ökat i omfattning även i Mälardalen. På Nyborg
har man flera års goda erfarenheter av höstraps.
chevron-down