Höstraps lönsam med rötslam

Rötslam vart 4:e år ökar höstrapsskörden med 350 kilo frö per hektar. Det visar skånska slamförsök som lades ut för 30 år sedan. Samtidigt pekar resultaten på att metallhalten i grödorna inte har stigit med rötslamstillförseln.
chevron-down