Höstraps ogräsbekämpas tidigt

Bra ogräsbekämpning är ett viktigt inslag för en god höstrapsetablering. Ju tidigare man sår desto viktigare är goda ogräseffekter vilket minskar risken för långa rothalsar.
chevron-down