Höstraps, örtogräsbekämpning, 2011

I serien 8010 testas 6 olika bekämpningsstrategier mot örtogräs i höstraps. Försöken har förlagts till 4 platser runt om i landet. Två i Skåne, ett i FiV och ett försök i ÖSF. I serien ingår såväl höst- som vårbehandlingar.

chevron-down