Höstraps på samma breddgrad

Högst avkastning i Danmark och lägst produktionskostnad i Skottland. Det blev utfallet i jämförelsen av 4 höstrapsodlingar 2014 på samma breddgrad, men i 4 olika länder. Den svenska odlingen var i den här jämförelsen konkurrenskraftig och det signalerar hopp för svensk höstrapsodling.
chevron-down