Höstraps på samma breddgrad

Sådatum är prioritet nr. 1. Det gäller alla 4 höstrapsodlare i de olika länder på samma breddgrad som vi har besökt. Men det är också mycket som skiljer mellan de 4 gårdarna i Skottland, Danmark, Sverige och Lettland.
chevron-down