Höstraps räddar kycklingproduktion

De nya reglerna för spridning av stallgödsel har ökat intresset för höstrapsodling. För många animalieproducenter är det räddningen att kunna lägga upp till motsvarande 60 kilo kväve i rapsen på hösten. Och liksom för Petter Beckman på Österlen, innebär det i många fall att rapsodlingen sker på jungfrulig mark. En lysande kombination.
chevron-down