Höstraps, soretförsök 2012

Intresset för sortprovning av höstraps i Sverige är
fortsatt mycket stort. Under 2012 testades 65
olika sorter samt 3 mätare i totalt 3 olika serier.
52 av dessa 65 sorter var hybridsorter. Antalet
provade linjesorter fortsätter att minska och var
under året 13 stycken. Skördenivån i årets försök
är överlag mycket hög.
chevron-down