Höstraps sort-utsädesmängd. 2003.

OS7-212. Kronos och Celsius 40-120 grobara frön/m², 1 försök.
chevron-down