Höstraps – sortblandning. 2000-2003

I praktisk odling av höstraps förekommer det att lantbrukare blandar hybridutsäde och konventionellt utsäde. För att undersöka om det är någon fördel med en sortblandning i jämförelse med att så sorterna i renbestånd har sedan 2000 varje år såtts ett försök i Skåne. Det har i försöken inte visat sig vara någon fördel att blanda sorter.
chevron-down