Höstraps. Sortblandning 2003.

Express, Capitol, Banjo i kombinationer 25-100 grobara frö per kvadratmeter. OS7-213, 1 försök.
chevron-down