Höstraps sortprovning

Sammanfattning: Försöksåret 2021/2022 testades 71 olika höstrapssorter i fem olika försöksserier. Nio av sorterna har testats enskilt i speciella försök med dokumenterad förekomst av klumprotsmitta, dessa redovisas separat i serien OS 25. Av de 71 sorterna testades 27 stycken för första gången i Sverige, detta i serien OS 21. I OS 22/L7 822 testades 21 olika sorter som anses som de mest vinterhärdiga sorterna i försök, främst placerade i Mälardalen och Närke. Dessa försök sammanställs separat. Antalet linjesorter är lågt och endast en  sort ingick i försöken 2022. Serien OS 27 där sorter som provats två år eller mer är den största serien och där återfinns totalt 40 stycken sorter. OS 21 och 27 är placerade i Skåne, Kalmar, Gotlands och Väst- och Östergötlands län. Mätare i samtliga försök är en sortblandning bestående av fyra hybrider. Sortblandning 2022 har bestått av sorterna Atora, DK Expansion, Smaragd, SY Harnas. (Resultaten avser serierna OS7-21, OS7-22, OS7-25 och OS7-27)

chevron-down